header

שלב א’ - הסדרה ופיצול הנחלה

כדי לפצל נחלה צריך בשלב הראשון להסדיר מול המינהל את הנושאים הדורשים הסדרה במידה ויש. אנשי המקצוע של חברת נחלת אבות יבצעו בדיקה מקדמית ויטפלו בדרוש טיפול.

לאחר מכן תבצע החברה עבורך את הליך הפיצול והרישום בחכירה לדורות כולל שמאויות על הנחלה והמגרש המפוצל כדי להקטין עבורך את גובה השומה ככל שניתן.

שלב ב’ - אופציות המימון

לצורך ביצוע הפיצול תצטרך לשלם למינהל דמי היוון בסך 3.75% ועוד 29.25% מגובה השומה שהתקבלה למגרש המפוצל.

בגין 2 תשלומים אלו נוכל לסייע לך בגיוס מימון מתאים*.

באמצעות הקשרים שלנו במערכות הפיננסיות נעמיד לך הלוואות גישור ומימון ביניים ונלווה אותך יד ביד בכל התהליך כדי שלא תצטרך לממן בעצמך וכדי שהתהליך יזרום ויהיה קל עבורך.

* בכפוף לאישור הגוף המממן.

שלב ג’ - תכנון ובניית הבית

עתודת ארץ תציג לך 10 דגמים אפשריים של בתים (כולל הדמיות מדויקות) במבחר עיצובים וגדלים.

החל מדגם של 80 מ”ר שיודע לגדול בעתיד ועד דגמים של 150 מ”ר במפלס אחד או שניים.

לאחר בחירת הדגם החברה תטפל בהכנת התוכניות וביצוע הליך הרישוי עד קבלת היתר בנייה סופי.

עתודת ארץ תבנה עבורך את הבית על פי תמחיר ידוע מראש, מפרט מכר עליו חתמת ובסטנדרט בנייה איכותי ביותר.

החברה תפקח על כל שלב ושלב בבנייה ותסיר ממך המון דאגות וזאת בעלויות מופחתות.

שלב ד’ - שיווק ומכירה

עתודת ארץ בעזרת מחלקת השיווק והמכירות שלה תמצא עבורך רוכש מתאים, ותבדוק התאמתו לוועדת קבלה במושב לשביעות רצון כל הצדדים.

חברות שיווק וקידום